Những thông tin cần biết về visa đầu tư Hàn Quốc

Là thị trường xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam, Hàn Quốc là địa điểm quan trọng để các chủ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào. Tuy nhiên, việc mở rộng thị trường kinh doanh này không hề dễ dàng và các công ty phải đáp ứng các điều kiện phức tạp của chính phủ Hàn Quốc. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng đừng quá lo lắng về vấn đề này, chỉ cần bạn có visa đầu tư Hàn Quốc D8 cho công dân Việt Nam thì mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn. Bài viết sau đây mời bạn cùng tìm hiểu kỹ hơn với Visa5s về loại visa này nhé. 

Visa đầu tư Hàn Quốc là gì?

Visa D8 đầu tư Hàn Quốc là loại visa được cấp dùng cho các hoạt động đầu tư sinh lợi và lưu trú dài ngày tại Hàn Quốc. Không giống như visa du lịch Hàn Quốc có thể được sử dụng cho tất cả các cá nhân, loại visa D8 này chỉ dành cho các nhà quản lý, giám đốc, quản lý cấp cao hoặc nhân viên của các công ty địa phương nước ngoài được chỉ định muốn làm việc tại Hàn Quốc.

visa dau tu d8
Visa đầu tư D8 được cấp dùng cho các hoạt động đầu tư sinh lợi và lưu trú dài ngày

Các loại visa đầu tư Hàn Quốc

Visa đầu tư D8 của Hàn Quốc hiện được chia thành 4 loại dựa trên loại hình, mục đích và phạm vi đầu tư:

 • Visa D8-1 là loại visa dành cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài đủ điều kiện theo Chương trình khuyến khích đầu tư nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (không bao gồm Cuba). Hàn Quốc yêu cầu khoản đầu tư phải vào một công ty Hàn Quốc (bao gồm cả các công ty đang trong giai đoạn thành lập). Số tiền tối thiểu là 100 triệu Won, bạn phải sở hữu từ 10% trở lên tổng vốn cổ phần của công ty, đồng thời bạn phải sở hữu quyền biểu quyết hoặc một số cổ phần để ký hợp đồng bổ nhiệm và bổ nhiệm cán bộ. 
 • Visa D8 của Hàn Quốc loại D8-2 dành cho những người tiến hành liên doanh theo Đạo luật Tăng trưởng Kinh doanh Đặc biệt (không bao gồm Trung Quốc và Cuba). 
 • Visa D8 của Hàn Quốc D8-3 là loại visa dành cho người nước ngoài có vốn đầu tư vào công ty Hàn Quốc. 
 • Visa D8 Hàn Quốc loại D8-4 dành cho người thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và kinh doanh có bằng cử nhân hoặc sở hữu trí tuệ hoặc các kỹ năng tương đương.
cac loai visa dau tu han quoc
Visa đầu tư Hàn Quốc D8 được chia làm 4 loại

Điều kiện để xin visa đầu tư Hàn Quốc

Để có thể xin được visa đầu tư D8, bạn phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Làm việc tại một công ty đầu tư ở Hàn Quốc
 • Thành lập công ty liên doanh dựa trên công nghệ tiên tiến (Chủ sở hữu trí tuệ…) và được chứng nhận liên doanh hoặc chứng chỉ công nghệ tiên tiến
 • Có góp vốn đầu tư vào các công ty Hàn Quốc
 • Bạn có bằng cử nhân trở lên, là người sáng lập doanh nghiệp, có quyền sở hữu trí tuệ hoặc các kỹ năng tương đương (các giấy tờ này phải được hợp pháp hóa lãnh sự đối với các giấy tờ của Việt Nam để sử dụng tại Hàn Quốc).

Trình tự thủ tục xin visa đầu tư Hàn Quốc

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ 

Visa đầu tư Hàn Quốc loại D8-1

Visa D8 Hàn Quốc D8-1 là visa dành cho những người đủ điều kiện theo đạo luật xúc tiến đầu tư nước ngoài (ngoại trừ Cuba) của các công ty đầu tư nước ngoài. Visa D8-1 Hàn Quốc yêu cầu khoản đầu tư phải vào một công ty Hàn Quốc (bao gồm cả các công ty đang trong giai đoạn thành lập).

Ngoài ra, số tiền đầu tư phải từ 100 triệu won trở lên, chiếm từ 10% tổng vốn cổ phần của công ty trở lên, đồng thời phải sở hữu quyền biểu quyết hoặc một phần cổ phần mới được ký hợp đồng bổ nhiệm và bổ nhiệm cán bộ đó.

Hồ sơ visa D8 Hàn Quốc loại D8-1 bao gồm:

 • Đơn xin thị thực D8 Hàn Quốc  
 • Hộ chiếu hợp lệ 
 • Một ảnh cỡ yêu cầu 
 • Bằng chứng cư trú ở nước ngoài 
 • Bản sao báo cáo đầu tư nước ngoài hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  
 • Bản sao của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
 • Bằng chứng chuyển nhượng vốn đầu tư 
 • Các tài liệu bổ sung Nhà đầu tư cá nhân có khoản đầu tư dưới 300 triệu won 
 • Giấy tờ xác nhận số vốn ban đầu (biên lai mua hàng, phí thiết bị văn phòng, khai / rút tài khoản ngân hàng trong nước) 
 • Giấy tờ xác nhận sự tồn tại của địa điểm kinh doanh (hợp đồng thuê văn phòng, ảnh chụp mặt trước) tài sản trụ sở, văn phòng bảng chỉ dẫn nội thất, các tài liệu khác) 
 • Bằng chứng về công việc hoặc kinh nghiệm kinh doanh (bắt buộc nếu được yêu cầu)
visa dau tu han quoc d8-1
Visa D8 Hàn Quốc D8-1 là visa dành cho những người đủ điều kiện theo đạo luật xúc tiến đầu tư nước ngoài

Visa đầu tư Hàn Quốc loại D8-2

Visa đầu tư D8-2 đến Hàn Quốc (không bao gồm Trung Quốc và Cuba) trong một  những người có liên doanh theo đạo luật tăng trưởng kinh doanh đặc biệt.

Hồ sơ visa D8 Hàn Quốc loại D8-2 bao gồm:

 • Đơn xin visa D8 Hàn Quốc 
 • Bản sao hộ chiếu
 • Một ảnh cỡ yêu cầu 
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Xác nhận liên doanh hoặc liên doanh tiềm năng
 • Một tài liệu cho thấy rằng bạn sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hoặc các kỹ năng tương đương. Ví dụ, thẻ quyền sáng chế (Văn phòng Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc), đơn đăng ký mẫu sở hữu trí tuệ (Văn phòng Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc), kết quả kiểm tra đánh giá doanh nghiệp vừa và nhỏ,…

Visa đầu tư Hàn Quốc loại D8-3

Visa đầu tư D8 Hàn Quốc loại D8-3 là viss dành cho người nước ngoài đã đầu tư vào một công ty Hàn Quốc.

Hồ sơ visa D8 Hàn Quốc loại D8-3 bao gồm:

 • Đơn xin visa D8 Hàn Quốc 
 • Hộ chiếu 
 • 1 ảnh cỡ yêu cầu
 • Bản sao báo cáo đầu tư nước ngoài hoặc giấy chứng nhận đăng ký công ty đầu tư
 • Văn bản xác nhận việc sử dụng vốn đầu tư của đồng sáng lập Hàn Quốc • Bản gốc thỏa thuận hợp danh 
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký công ty có tên người sáng lập 
 • Văn bản xác nhận việc chuyển nhượng vốn đầu tư. Ví dụ, một tờ khai chuyển ngoại hối hoặc xác nhận chuyển tiền do cơ quan hải quan hoặc ngân hàng (tổ chức tài chính) của quốc gia đó cấp và một bản sao của nó.
 • Biên lai hoàn thành kinh doanh (do nhân viên hải quan Hàn Quốc cấp)
 • Giấy tờ bổ sung dành cho nhà đầu tư cá nhân có vốn đầu tư dưới 300 triệu won 
 • Giấy tờ xác nhận việc sử dụng khoản đầu tư (biên lai mua sản phẩm, nội thất văn phòng, tài khoản ngân hàng / Biên bản rút tiền của của tài khoản ngân hàng trong nước…) 
 • Giấy tờ chứng minh sự tồn tại của địa điểm kinh doanh (hợp đồng thuê văn phòng …)
 • Giấy tờ chứng minh kinh nghiệm làm việc hoặc kinh doanh (yêu cầu nếu cần)

Visa đầu tư Hàn Quốc loại D8-4

Visa D8 Hàn Quốc loại D8-4 là visa D8 dành cho người sáng lập công ty trong lĩnh vực công nghệ và kinh doanh, có bằng cử nhân hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc các kỹ năng tương đương.

Hồ sơ xin visa Hàn Quốc D8 loại D8-4 bao gồm:

 • Đơn xin visa D8 Hàn Quốc
 • Hộ chiếu 
 • Giấy đăng ký người nước ngoài 
 • 1 ảnh cỡ theo yêu cầu 
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản sao thẻ đăng ký kinh doanh
 • Các tài liệu chứng minh rằng bạn có quyền sở hữu trí tuệ hoặc các kỹ năng tương đương
 • Các tài liệu khác như bản sao thẻ sáng chế, thẻ đăng ký thiết kế cho chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ

Nếu nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

Trong trường hợp này, công ty bảo lãnh sẽ thực hiện các bước sau để xin thị thực đầu tư nước ngoài, còn được gọi là chuyển đổi mục đích thị thực Việt Nam, từ loại thị thực hiện tại sang thị thực đầu tư.

 • Bước 2: Nộp hồ sơ

Tại Cơ quan Nhập cư dành cho Người nước ngoài. Là một trong hai cơ quan sau:

Tại Hà Nội: Phòng Lãnh sự – Đại sứ quán Hàn Quốc

Tầng 7, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Phone: (+84) 24-3771-0404 (visa: bấm phím 715)

Tại TP. Hồ Chí Minh: Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc

107 Đường Nguyễn Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Phone: (+84) 28-3824-8531~4

 • Bước 3: Xử lý hồ sơ và trả kết quả cho đương đơn

Thời gian xử lý khoảng 5-7 ngày làm việc.

Cơ quan nhà nước sẽ trả kết quả sau khi người nước ngoài hoàn thành nghĩa vụ nộp phí gia hạn theo quy định.

Thời hạn của Visa đầu tư Hàn Quốc

4 loại visa đầu tư Hàn Quốc sẽ có thời hạn khác nhau chi tiết như sau:

 • Visa DT1: thời hạn tối đa 10 năm
 • Visa DT2: thời hạn tối đa 5 năm
 • Visa DT3: thời hạn tối đa 3 năm
 • Visa DT4: thời hạn tối đa 1 năm

Cũng cần lưu ý rằng thực tế là thị thực đầu tư có thời hạn trên 1 năm sẽ được chuyển thành thẻ tạm trú đầu tư.

Do đó khi gia hạn visa chỉ còn 1 năm nữa. Để có được thời hạn dài hơn, bạn phải làm thủ tục xin thẻ tạm trú đầu tư.

>> Tìm hiểu thêm: DỊCH VỤ LÀM VISA HÀN QUỐC

Điều kiện gia hạn visa đầu tư Hàn Quốc

 • Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng theo quy định, hộ chiếu phải còn hạn ít nhất 1 tháng so với thời gian gia hạn theo kế hoạch. Ví dụ bạn muốn gia hạn visa thêm 3 tháng thì hộ chiếu của bạn phải còn hạn ít nhất 4 tháng
 • Tạm trú hợp pháp tại Việt Nam, người nước ngoài phải khai báo tạm trú theo quy định. 
 • Có giấy tờ chứng minh là nhà đầu tư: Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận góp vốn.
 • – Bạn có thể xin gia hạn visa D8 Hàn Quốc tại văn phòng xuất nhập cảnh địa phương. Để xin gia hạn visa D8 Hàn Quốc, bạn phải nộp các giấy tờ sau:
  • Đơn xin gia hạn visa đầu tư D8 Hàn Quốc 
  • Hộ chiếu 
  • Thẻ đăng ký người nước ngoài 
  • 1 ảnh cỡ theo yêu cầu 
  • Giấy xác nhận đã nộp các loại thuế 
  • Giấy tờ chứng minh nơi cư trú (hợp đồng thuê nhà, xác nhận nơi sinh sống …).
  • Giấy tờ bổ sung bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao bằng tốt nghiệp, các tài liệu chứng minh bạn có quyền sở hữu trí tuệ hoặc các kỹ năng tương đương, giấy tờ chứng minh sự ra đời của quỹ đầu tư… cũng sẽ được yêu cầu tùy theo yêu cầu của đại lý gia hạn visa D8 Hàn Quốc.

Trên đây là toàn bộ những thông tin về visa D8 Hàn Quốc và các trình tự, thủ tục xin visa đầu tư D8 Hàn Quốc. Mong rằng với những thông tin này do cung cấp được các kiến thức cần thiết cho người đang muốn xin visa đầu tư Hàn Quốc. 

dieu kien gia han visa dau tu han quoc
Điều kiện gia hạn visa đầu tư Hàn Quốc như thế nào?

Dịch vụ xin visa đầu tư Hàn Quốc trọn gói tại Visa5s

Bạn đang có ý định đến Hàn Quốc để đầu tư thì việc xin visa đầu tư Hàn Quốc là một điều quan trọng. Và Visa5s rất vui được đồng hành cùng bạn trong hành trình này! Với hơn 10 năm kinh nghiệm và hiểu biết chuyên sâu về quy trình xin visa đầu tư Hàn Quốc, đội ngũ chuyên viên của Visa5s sẽ hỗ trợ bạn từ A-Z, từ việc chuẩn bị hồ sơ đến tư vấn về các loại visa phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Quy trình làm visa đầu tư Hàn Quốc từ A-Z tại Visa5s

Bước 1: Đăng ký tư vấn Quý khách cần tư vấn dịch vụ xin visa đầu tư Hàn Quốc, có thể nhắn tin trực tiếp cho Fanpage Visa5s hoặc gọi vào số hotline 0936.686.101 để được tư vấn miễn phí.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ Sau khi tư vấn, chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ Quý khách để đề xuất các giải pháp tối ưu tỉ lệ đậu khi xin visa đầu tư Hàn Quốc

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ Visa5s sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình từ chuẩn bị hồ sơ đến hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4: Nộp hồ sơ và đợi kết quả Chuyên viên xử lý hồ sơ tại Visa5s sẽ hỗ trợ Quý khách nộp hồ sơ xin visa và cập nhật trạng thái cấp visa. Kết quả visa sẽ được chuyển đến địa chỉ email của Quý khách kèm theo các hướng dẫn liên quan đến việc nhập cảnh Hàn Quốc.

doi ngu nhan vien visa5s
Đội ngũ chuyên viên tư vấn visa giàu kinh nghiệm tại Visa5s

VISA5S – CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ ASIA BLUE SKY

Trụ sở chính: 833 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, TP. HCM

Bình Dương: 16 Trần Đại Nghĩa, P. Bình An, TX Dĩ An , Bình Dương

Hà Nội: 87 Vương Thừa Vũ,P. Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Fanpage: Visa 5S

Kênh Tiktok: Visa5s

Tư vấn: 0911.909.686 – 0936.686.101

Email: info@visa5s.com.vn

Website: www.visa5s.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *